februari 2017


terracotta tegelinspectie Hoofdpunten

Kernpunten van de inspectie van terracottategels: * Te inspecteren monsters moeten willekeurig worden gekozen uit het bulkproductieproduct; * controleer op defecten en scheuren op het oppervlak; * controleer of de kleur verschilt van het gesealde monster * controleer of de zijwaartse buiging en de vlakheid van de voorzijde (recht en vlakheid) binnen het toegestane bereik valt of niet; * controleer of de lengte, diagonale lengte en dikte van vier zijden ...

Lees meer